Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι Δωρίδας, 14 Αυγούστου 2016, 8.30 – 13.00, Γραφείο Αιμοδοτικού Συλλόγου Καστρακίου

Εθελοντική Αιμοδοσία στο Καστράκι Δωρίδας!

14 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 8.30 – 13.00
Γραφείο Αιμοδοτικού Συλλόγου Καστρακίου

131