Έκθεση Εφημερίδων 1940 – 1944, 27 – 28 Οκτωβρίου 2019, 19.00 – 21.00, Αίθουσα Κοινότητας Κίρρας

Έκθεση Εφημερίδων 1940 – 1944

Κυριακή 27 – Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2019, 19.00 – 21.00
Αίθουσα Κοινότητας Κίρρας