Μαθήματα στον Δωρικό Χορευτικό Όμιλο Δ.Ε. Ευπαλίου, Παιδιά: κάθε Κυριακή, 19.00 – 20.00 και κάθε Τετάρτη, 16.30 – 17.30, Ενήλικες: κάθε Κυριακή, 20.00 – 22.00

Μαθήματα στον Δωρικό Χορευτικό Όμιλο Δ.Ε. Ευπαλίου

Αίθουσα Δημαρχείου Ευπαλίου

Παιδιά
κάθε Κυριακή, 19.00 – 20.00
κάθε Τετάρτη, 16.30 – 17.30

Ενήλικες
κάθε Κυριακή, 20.00 – 22.00