Δημοτική βραδιά στην Αγία Ευθυμία, 13 Αυγούστου 2016, 22.00, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου

Δημοτική βραδιά στην Αγία Ευθυμία!

13 Αυγούστου 2016, Σάββατο, 22.00
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ευθυμίας

διοργάνωση: Σύλλογος Αγιοευθυμιωτών

189