«Ένας Κόσμος που αλλάζει…», βιωματικά εργαστήρια, 21 – 25 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00, Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Ένας Κόσμος που αλλάζει…

βιωματικά εργαστήρια

Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00
Από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00
Από την Εστία «Άγιος Νικόλαος»

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00
Από το Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Άμφισσας

Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00
Από το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019, 9.00 – 13.00
Από την Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

Εικαστική Έκθεση 
18 – 25 Οκτωβρίου 2019
10.00 – 13.00 και 18.00 – 20.00
Πνευματικό Κέντρο Άμφισσας

www.etmerimna.gr