Μουσική βραδιά με τον Θανάση Κατσουλιέρη, 12 Οκτωβρίου 2019, 22.00, «Κάβειρος», Κίρρα

Μουσική βραδιά με τον Θανάση Κατσουλιέρη

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019, 22.00
«Κάβειρος», Κίρρα