Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά/Πλέσσα, 19 Αυγούστου 2016, 10.00 – 13.00, Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αμυγδαλιά/Πλέσσα!

19 Αυγούστου 2016, Παρασκευή, 10.00 – 13.00
Περιφερειακό Ιατρείο Αμυγδαλιάς

156