Παιδική Χαρά: ζωγραφική – μουσική – παιχνίδια, 21 Αυγούστου 2016, 18.00, Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων

Παιδική Χαρά!

ζωγραφική – μουσική – παιχνίδια

21 Αυγούστου 2016, Κυριακή, 18.00
Δημοτικό Σχολείο Καστελλίων

διοργάνωση: Πολιτιστικός Σύλλογος Καστελλίων

137