Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα, 12 Αυγούστου 2016, 18.30, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα!

12 Αυγούστου 2016, Παρασκευή, 18.30
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

151