Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Δωρίδας, Ερατεινή: κάθε Δευτέρα, 8.30 – 15.30 Ευπάλιο: κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή, 8.00 – 15.00

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Δωρίδας

Ερατεινή
κάθε Δευτέρα, 8.30 – 15.30

Ευπάλιο
κάθε Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή, 8.00 – 15.00