Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Καστελλίων

Μηνιαίο Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Καστελλίων

Οκτώβριος 2019

Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2019

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019