Πρώτη συνάντηση του Χορευτικού του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου, 29 Σεπτεμβρίου 2019, 10.30, Γραφεία Συλλόγου, Άμπλας

Πρώτη συνάντηση του Χορευτικού
του Πολιτιστικού Συλλόγου Ευπαλίου

Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου 2019, 10.30
Γραφεία Συλλόγου, Άμπλας