Πωλείται Ψύκτης με δύο βρύσες, περιοχή Δελφών

Πωλείται Ψύκτης με δύο βρύσες

περιοχή Δελφών

πληροφορίες: τηλ. 6945189055, 2265082650