Εορτασμός της Επετείου της Ναυμαχίας της Αγκάλης (17 Σεπτεμβρίου 1827), 27 – 29 Σεπτεμβρίου 2019, Ιτέα

Εορτασμός της Επετείου της Ναυμαχίας της Αγκάλης
(17 Σεπτεμβρίου 1827)

27 – 29 Σεπτεμβρίου 2019
Ιτέα