Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας, 25 Σεπτεμβρίου 2019, 19.30

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας

Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019, 19.30
Κοινοτικό Κατάστημα Βουνιχώρας