Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Φωκίδας (Άμφισσα)

Ωράριο λειτουργίας Γραφείου Κτηματογράφησης Φωκίδας

Κορδώνη 22, Άμφισσα, τηλ. 2265022958

Δευτέρα, 8.30 – 16.30
Τρίτη, 8.30 – 16.30
Τετάρτη, 8.30 – 20.30
Πέμπτη, 8.30 – 16.30
Παρασκευή, 8.30 – 16.30

www.ktimatologio-fokidas.gr