Ο βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης Μπούγας ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Ο βουλευτής Φωκίδας Ιωάννης Μπούγας
ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Δελτίο Τύπου

Αθήνα, 18.9.2019

Θέμα: Ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ι. Μπούγας μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Με απόφαση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, ο Βουλευτής Φωκίδας κ. Ιωάννης Μπούγας από την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ ορίστηκε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Πολιτικό γραφείο
Ιωάννη Δ. Μπούγα
Βουλευτή Φωκίδας