Πρόγραμμα του Τμήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας, κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, 15.15 – 16.15

Πρόγραμμα του Τμήματος Καλλιτεχνικής Κολύμβησης
του Ναυτικού Ομίλου Ιτέας

κάθε Δευτέρα – Τετάρτη – Πέμπτη, 15.15 – 16.15