Το Περιφερειακό Ιατρείο Ευπαλίου θα λειτουργήσει την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020

Λειτουργία Περιφερειακού Ιατρείου Ευπαλίου

Τρίτη 28 Ιουλίου 2020