Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σεργούλας, 18 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σεργούλας

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Σεργούλας