Στη Δεσφίνα η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11.00 – 19.00, Πλατεία Πάρκου

Στη Δεσφίνα η Κινητή Μονάδα Μαστογράφου
της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019, 11.00 – 19.00
Πλατεία Πάρκου