Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, 18.00
Γραφείο Τοπικής Κοινότητας Σερνικακίου