Προβολή του ντοκιμαντέρ «Οι θαλάσσιοι δρόμοι της Μεσογείου στα χρόνια της Βενετίας» του Γιάννη (Άκη) Θεοχαρόπουλου, 19 Σεπτεμβρίου 2019, 20.30, Πνευματικό Κέντρο Γαλαξειδίου (Σπίτι των Νέων)

Προβολή του ντοκιμαντέρ
«Οι θαλάσσιοι δρόμοι της Μεσογείου στα χρόνια της Βενετίας»
του Γιάννη (Άκη) Θεοχαρόπουλου

Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2019, 20.30
Πνευματικό Κέντρο Γαλαξειδίου (Σπίτι των Νέων)

Στο ντοκιμαντέρ, σκιαγραφείται το περιβάλλον της Ιόνιας Ναυτιλίας, στο οποίο μεγαλούργησε η ναυτιλία του Γαλαξειδιού, στα χρόνια που ακολούθησαν. Στις μέρες μας, το Γαλαξείδι στέκει στον απάνεμο κόλπο του θύλακας του πολιτισμού μιας άλλης εποχής, που ο ανθρώπινος μόχθος πάλευε τα στοιχειά.