Εκδήλωση για τη Μάχη της Πανάσσαρης (14 Σεπτεμβρίου 1824), 21 Σεπτεμβρίου 2019, πρωί, Αϊ-Λιάς Βάργιαννης

Εκδήλωση για τη Μάχη της Πανάσσαρης
(14 Σεπτεμβρίου 1824)

Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2019, πρωί
Αϊ-Λιάς Βάργιαννης