Εκλογική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γενικού Λυκείου Γαλαξειδίου, 15 Σεπτεμβρίου 2019, 11.00 «Σπίτι των Νέων», Γαλαξείδι

Εκλογική Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων
Γενικού Λυκείου Γαλαξειδίου

Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2019, 11.00
«Σπίτι των Νέων», Γαλαξείδι