Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας συμμετέχει στην πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας του κλάδου, 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 11.00

Ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας
συμμετέχει στην πανελλαδική δίωρη στάση εργασίας του κλάδου,
τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 11.00

Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Άμφισσας

Ανακοίνωση

Υλοποιώντας την απόφαση του Δ.Σ. της ΟΔΥΕ (με αριθμό 64/11-9-2019 ανακοίνωση) και δεδομένου ότι το νέο δικαστικό έτος βρίσκει τις Γραμματείες των Δικαστηρίων με πολλά και συνεχώς διογκούμενα προβλήματα, σας γνωρίζουμε ότι  συμμετέχουμε στην προειδοποιητική και συμβολική δίωρη διακοπή εργασιών, την Δευτέρα 16-9-2019, ώρα 9.00 ως 11.00 με σκοπό την ανάδειξή τους.

Τα δύο πρώτα και καίρια αιτήματα στα οποία αποφασίστηκε να επικεντρωθούμε σ΄αυτή τη χρονική συγκυρία είναι :

  1. Ο διορισμός Δικαστικών Υπαλλήλων, αρχικά μέσα από την ολοκλήρωση των προκηρύξεων 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017 που βρίσκονται σε εξέλιξη (σχεδόν τρία χρόνια!!!…) και στη συνέχεια μέσα από όποια άλλη νόμιμη διαδικασία, όπως προκήρυξη νέων διαγωνισμών ή με μετατάξεις, προκειμένου να καλυφθούν επείγουσες ανάγκες, π.χ. της κάλυψης 50 θέσεων Γραμματέων στο Εφετείο Αθηνών για τις οποίες έχει ήδη υπάρξει έγκριση από το Υπουργείο Οικονομικών από τον Φεβρουάριο του 2019 (δυστυχώς καθυστερεί η αντίστοιχη έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών), αλλά και θέσεων Γραμματέων και Επιμελητών Δικαστηρίων στις υπόλοιπες δικαστικές υπηρεσίες που έχουν οργανικά κενά.
  2. Η Επαναθεσμοθέτηση του ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ, που εντελώς αυθαίρετα η πολιτεία, αρχικά το αποδέσμευσε απ΄ αυτό των Δικαστών και στη συνέχεια το κατάργησε εντελώς με το μισθολόγιο του 2011, παρά το γεγονός, ότι βιώνουμε και εμείς ανάλογες συνθήκες εργασίας με τους Δικαστές, οι οποίες μάλιστα συνθήκες εργασίας μας στα Δικαστήρια δεν είναι απλά «Ειδικές», αλλά ΑΚΡΩΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ.

Για το Δ.Σ. του Σ.Δ.Υ. Άμφισσας

Η Πρόεδρος 
Ιωάννα Λαζογεώργου

Η Γεν. Γραμματέας
Αθηνά Καλεντέρη