Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, 13 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00

Συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00
Γραφείο Δημοτικής Κοινότητας Άμφισσας, Ρήγα Κοντορήγα 12

< πάτησε εδώ για να δεις την πρόσκληση και τα θέματα συζήτησης >