Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα) στις 10, 11 και 12 Αυγούστου 2016

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

στις 10, 11 και 12 Αυγούστου 2016, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή
(η έκπτωση 15% στα κατεψυγμένα ισχύει για Τετάρτη και Πέμπτη)

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 226503431