Πανηγύρι στη Μαριολάτα, 7 Σεπτεμβρίου 2019

Πανηγύρι στη Μαριολάτα

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019
Πάνω Πλατεία του παλιού χωριού