Εορτασμός του Ναού Γέννησης της Θεοτόκου της Αγίας Ευθυμίας, 7, 8, 9 Σεπτεμβρίου 2019

Εορτασμός του Ναού Γέννησης της Θεοτόκου
της Αγίας Ευθυμίας

7, 8, 9 Σεπτεμβρίου 2019

περισσότερες πληροφορίες:
www.agiathimia.com/αγία-ευθυμία-πανηγυρικός-εορτασμός-τ