Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 28 – 31 Αυγούστου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 28 – Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311