Συνάντηση των κατοίκων των Πεντεορίων ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου, 23 Αυγούστου 2019, 19.30, Κεντρική Πλατεία Πεντεορίων

Συνάντηση των κατοίκων των Πεντεορίων
ενόψει της νέας αυτοδιοικητικής περιόδου

Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019, 19.30
Κεντρική Πλατεία Πεντεορίων