Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα), 21 – 24 Αυγούστου 2019

Σημαντικές προσφορές στο Σούπερ Μάρκετ Βορριάς (Κίρρα)

Τετάρτη 21 – Σάββατο 24 Αυγούστου 2019

Αγίου Ιωάννου 41 και Σταμογιάννου, Κίρρα, τηλ. 2265034311