Εορτασμός Μονής Παναγίας Παντάνασσας Γραβιάς, 22 – 23 Αυγούστου 2019

Εορτασμός Μονής Παναγίας Παντάνασσας Γραβιάς

Πέμπτη 22 – Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019