Παραδοσιακό Πανηγύρι, 22 και 23 Αυγούστου 2019, Ταβέρνα «Το Στέκι του Καραπλή», Μαυρολιθάρι

Παραδοσιακό Πανηγύρι

Πέμπτη 22 και Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
Ταβέρνα «Το Στέκι του Καραπλή», Μαυρολιθάρι