Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πολύδροσο, 17 Αυγούστου 2019, 10.00 – 14.00, Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Πολύδροσο!

Σάββατο 17 Αυγούστου 2019, 10.00 – 14.00
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυδρόσου