Λαϊκή βραδιά στο Μαλανδρίνο, 14 Αυγούστου 2019, 22.30

Λαϊκή βραδιά στο Μαλανδρίνο!

Τετάρτη 14 Αυγούστου 2019, 22.30
Πλατεία Μαλανδρίνου