Λαϊκοδημοτική βραδιά στα Πεντεόρια, 13 Αυγούστου 2019, 21.30

Λαϊκοδημοτική βραδιά στα Πεντεόρια

Τρίτη 13 Αυγούστου 2019, 21.30
Πλατεία Πεντεορίων