Καστριώτικα Αγωνίσματα, 12 Αυγούστου 2019, 18.30, Πλατεία Καστριώτισσας (Ίσωμα)

Καστριώτικα Αγωνίσματα

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 18.30
Πλατεία Καστριώτισσας (Ίσωμα)