Δημοτική – λαϊκή βραδιά στο Λιδωρίκι, διοργάνωση: Α.Σ. «Αετός» Λιδωρικίου, 12 Αυγούστου 2019, Δημοτικό Σχολείο

Δημοτική – λαϊκή βραδιά στο Λιδωρίκι

διοργάνωση: Α.Σ. «Αετός» Λιδωρικίου

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019
Δημοτικό Σχολείο Λιδωρικίου