Ημέρα Σκακιού, 12 Αυγούστου 2019, 19.00, Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ευθυμίας

Ημέρα Σκακιού

Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019, 19.00
Προαύλιο Δημοτικού Σχολείου Αγίας Ευθυμίας