Λειτουργία Λαογραφικής Στέγης Πολυδρόσου, 11 – 18 Αυγούστου 2019

Λειτουργία Λαογραφικής Στέγης Πολυδρόσου

11 – 18 Αυγούστου 2019

11/8/2019: 10.00 – 13.00
12/8/2019: 10.00 – 13.00
13/8/2019: 10.00 – 13.00 και 19.00 – 21.00
14/8/2019: 10.00 – 13.00 και 19.00 – 21.00
15/8/2019: 11.00 – 13.00 και 19.00 – 21.00
16/8/2019: 10.00 – 13.00 και 19.00 – 21.00
17/8/2019: 10.00 – 13.00 και 19.00 – 21.00
18/8/2019: 10.00 – 13.00