Μουσική βραδιά με το Συγκρότημα Έλληνικής Έντεχνης Μουσικής «Έμμελον», 11 Αυγούστου 2019, 21.30, Κεντρική Πλατεία Δεσφίνας

Μουσική βραδιά
με το Συγκρότημα Έλληνικής Έντεχνης Μουσικής «Έμμελον»

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019, 21.30
Κεντρική Πλατεία Δεσφίνας