9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Μαλανδρίνο, 11 Αυγούστου 2019, 21.00, Πλατεία Λαογραφικού Μουσείου

9ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Μαλανδρίνο

Κυριακή 11 Αυγούστου 2019, 21.00
Πλατεία Λαογραφικού Μουσείου