Φωτογραφίες από το Δημιουργικό Εργαστήριο για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στη Δεσφίνα (8.8.2019)

Φωτογραφίες από το Δημιουργικό Εργαστήριο
για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας στη Δεσφίνα

8.8.2019