Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριζονίων «Τα Τριζονήσια», 10 Αυγούστου 2019, 19.00, Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων

Γενική Συνέλευση
του Πολιτιστικού Συλλόγου Τριζονίων «Τα Τριζονήσια»

Σάββατο 10 Αυγούστου 2019, 19.00
Παλιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων

Πρόσκληση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας καλεί τα μέλη του στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Αυγούστου 2019 και ώρα 7.00 μ.μ. στο Παλαιό Δημοτικό Σχολείο Τριζονίων με θέματα:

Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ.
Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού έτους 2018.
Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2018 και απαλλαγή αυτής από κάθε ευθύνη.
Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
Συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός μελλοντικών ενεργειών.
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη πρόσκληση την Κυριακή 17 Αυγούστου 2019 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα.

Η συμμετοχή όλων κρίνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ!

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μαχαίρας Σπύρος, τηλ. 6983509462

Η Γενική Γραμματέας
Λίτσα Αλεξάνδρου – Πανά, τηλ. 6945608949