Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο στις γυναίκες, 9 Αυγούστου 2019, 20.30, Προαύλιο Αγίου Γεωργίου Τριζονίων

Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο στις γυναίκες

Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019, 20.30
Προαύλιο Αγίου Γεωργίου Τριζονίων
(η αφισέτα γράφει λάθος για το Παλιό Δημοτικό Σχολείο)