Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα, 7 Αυγούστου 2019, 18.30, Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας

Εθελοντική Αιμοδοσία στη Βουνιχώρα!

Τετάρτη 7 Αυγούστου 2019, 18.30
Αίθουσα Πολιτιστικού Συλλόγου Βουνιχώρας