Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία, 8 Αυγούστου 2016, 18.30, Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ευθυμίας

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία!

8 Αυγούστου 2016, Δευτέρα, 18.30
Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ευθυμίας

185