Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία, 6 Αυγούστου 2019, 18.30 – 21.00, Περιφερειακό Ιατρείο

Εθελοντική Αιμοδοσία στην Αγία Ευθυμία!

Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, 18.30 – 21.00
Περιφερειακό Ιατρείο Αγίας Ευθυμίας